Вентилация

ventilacia1Вентилацията е съвкупност от мероприятия, чиято цел е да поддържат чистотата и подвижността на въздуха – това или нещо подобно ще прочетете в почти всеки учебник. Всъщност най-просто казано вентилация е осъществяване на проветряване на помещението или сградата, но организирано проветряване – непрекъснато или управлявано по някакъв начин.
Типове вентилация
В зависимост от начина на постигане има естествена и механична (принудителна) вентилация. Естествената вентилация се нарича още аерация и се осъществява под влияние или на вятър или на температурна разлика. За разлика от нея мехачната вентилация се осъществява от създаване на налягане в системата посредством вентилатор. В зависимост от вида на вентилацията има локална, общообменна и смесена. Локалната е тази която се монтира при източник на вредности (миризми, прах и др.). Най-простият пример за локална вентилация е кухненския абсорбатор. Общообменната вентилация е тази която подава и изсмуква въздух от обема на помещението. Във всяко заведение има или поне трябва да има такава вентилация. От своя страна смесената вентилация е вентилация при която има едновременно общообменна и локална вентилация в едно помещение.
Кога е необходима вентилация? Във всички помещения или зони, в които има отделяне на вредности и/или няма възможност за естествено проветрение е необходима вентилация. Според спецификата на конкретния обем се налагат различни решения, дебити и съоръжения.    

Вентилацията е необходимост, а не просто изискване на закона или наредбата при заведения, производства и др. Замислете се за последното опушено заведение, в което бяхте и миризмата от Вас след това, която напомняше за него или пък за кварталната кръчма, след която миришете на странна комбинация между манджа и цигари. Наличието на вентилационна инсталация и най-вече работата и, биха отвели тези миризми или поне част от тях. Разбира се добрата вентилационна инсталация, в общия случай, е скъпа инвестиция и има допълнителни разходи за енергия и поддръжка. Но липсата на всякаква вентилация или направата на нещо за „отбиване на номера“ е нещо което, говори за незаинтересованост и липса на интерес в собственика.

Начало | Продукти | Лизинг | Обекти | Сертификати | Каталози | Партньори | Сервиз | Контакти
Copyright © 2012 VOKS Ltd | Designed byITGstudio